Stemplet der gik i stå!

På jernbanestrækningen Ringsted-København fandtes i 1850’erne fire brevsamlings- steder, hvoraf de tre, nemlig BORUP, GLOSTRUP og VALBY, fik tildelt det stumme stempel type 1 (STU I) til annulleringer.

De tre nævnte brevsamlingssteder modtog disse stempler pr. 27. april 1856. Det skete i forbindelse med København-Roskilde-jernbanens forlængelse og ibrugtagning hele vejen til Korsør. De stumme annulleringsstempler fik en ret forskellig levetid:  BORUP indtil 1871, GLOSTRUP indtil 1884 og VALBY (inskription VALDBY) indtil 1878. Dermed ved vi, at ikke alle brevsamlings- steder bærer et navn, og at der er disse tre firerings- stempler med en central prik som forløbere for de ”første” brevsam- lingsstempler fra omkring 1860!

Tæt på Roskilde har vi endnu et brevsamlingssted på banen, hvilket endda startede som en mindre posteks- pedition på kongerigets første jernbane i 1847: HEDEHUSENE. Stedet blev lettere nedgraderet til et brevsamlingssted pr. 1. april 1852.

Denne status holdt til 17. november 1882. Her nøjes man ikke med et stumt stempel eller et ringstempel i Esrom-typen. Mindre end et flot antikvastempel med dato og år- tal kan ikke gøre det. Annullering og dokumentation i ét.

Men: Ved nytåret 1869-70 sker der åbenbart det, at indskuddet i det fysiske stempel HEDEHUSENE ikke kan eller må ændres. Brevsamlingsstemplet bliver hængende i 1869, og dato og måned er pillet ud af dette ellers så flotte stempel. På denne måde re- duceres stemplet faktisk til et ”ægte” brevsamlingsstempel uden daterende funktion, mens ”1869” dog lever videre jf. den nu nødvendiggjorte sidestempling ved Kjøben-havns Jernbanepostkontor 25. februar 1870, hvilken dato fremgår af brevets uimod- ståelige indhold: 

S.T. (salvo titulo = med forbehold for titler (en dengang ofte brugt høflighedsfrase))

Hrr. Pedersen!

Da jeg i disse Dage har ondt ved at komme til Kjøbenhavn, maa jeg bede dem at sende mig pr. Jernbanen snarest mulig 6 Flasker Conjag, 6 Flasker Rom, 4 Flasker Arak, 2 Flasker Genever, 2 Flasker SolbærRom.

Den sidste Conjag var ikke klar.

Forbindligt

C. Christensen

HEDEHUSENE som antikvastempel type III er jf. Bendix registreret i perioden 10. december 1857 – 2. april 1875. Vil det sige, at der blev hanket op i indstillingen, eller har vi her et af kongerigets mest spooky brevsamlingsstempler?

Denne artikel blev første gang bragt i SFK Posten (Medlemsbladet for de Samarbejdende Fynske Frimærke Klubber) nr. 2. 2020 og er her gengivet med tilladelse af forfatteren Philip Rasmussen, Nyborg Filatelist-Klub.