Denne sæsons præmie til Ringe Mesteren i filateli

Denne sæsons præmie til Ringe Mesteren i filateli er et flot lokal brev  fra Frederiksborg. Frankeret med et 2 skilling to farvet

frimærke for lokalporto. Annuleret med nummer stempel 18 og sidestemplet Frederiksborg den 29.4.  4POST. Brevet er et ark

med årsregnskab for Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse for 1872. Regnskabet er dateret 1. april 1873. Brevet kan beses

nærmere på vores kommende klubmøder. Møde op på klubmøderne og deltag i konkurrencen. Der er spørgsmål klar til første

møde den 5. september. Hvem laver spørgsmål til næste møde ?