Vi starter forårssæsonen onsdag den 9. januar kl. 19.30 i klubbens lokale K14 på Guldhøj i Ringe.

Denne aften ønsker vi hinanden et godt filatelistisk nytår og der fortælles om programmet for foråret. Vi skal bl.a. høre om den kommende byttedag i Bolbro, samt om vores egen byttedag i februar.

Foråret byder igen på formiddagsmøder, som vi startede op med i efteråret 2018. Bestyrelsen var vurderet, at klubben fortsætter med formiddagsmøderne i foråret, da der har været godt fremmøde og hyggelig aktivitet på de indtil nu afholdte møder. Det næste formiddagsmøde bliver onsdag den 16. januar. Vi skal gøre opmærksomme på, at der bedes foretaget tilmelding til formiddagsmøderne, så der er tilstrækkeligt med kaffe og morgenbrød.

Med venlig hilsen
Ringe Frimærkeklub
Kim Jensen, formand