Nyere dansk posthistorie kan også være spændende

Pengepakke til Grønland.  

Man hører nogle gange, at klassisk posthistorie er mere spændende end nyere dansk posthistorie. I den klassiske periode kan man finde flere forskellige takster og gebyrer, og den nyere posthistorie er blevet kedelig. Det er nu ikke rigtigt. Tag  f.eks. dette adressekort for en værdipakke sendt til Grønland. Her er der tre forskellige takster med tilhørende postaletiketter påsat på adressekortet.

Lad os kigge nærmere på kortet. Adressekortet er for en pakke på 4 kg. og med en værdi på 6.000 kr. sendt til Jakobshavn på Grønland. Det er tilmed sendt som luftpost. Afsendt fra Glostrup (Brøndbyvester) den 17.8. 1984. Det har en flot frankering med højværdier rigsvåben og billedmærke. 25 kr. rigsvåben var på dette tidspunkt stadig den højeste danske frimærkeværdi. Kortet har en samlet franko på 178,20 kr. og portoen er korrekt. Sådan er den sammensat: 

Vægtporto 1-5 kg. = 52 kr. Værdiporto indtil 2000 kr. 13 kr. + pr. flg. 1000 kr. 30 øre 1,20 = 14,20 kr. Luftpost pr. 1/2 kg. 14,00 = 112,00. Samlet porto 178,20 kr. 

Adressekortet har i øverste venstre hjørne en værdietiket, som fortæller, at det er en værdiforsendelse, men læg mærke til den lille etiket (blå firkant med P i middten) ved LUFTPOST-etiketten. Den fortæller, at pakken er en værdiforsendelse indeholdende rede penge. 

Adressekortet er via Grønlands Postkontor i København den 20. august 1984 sendt til Jakobshavn. Kortet er ankomststemplet ved Jakobshavn Poststation den 23. august 1984. Kortet er underskrevet af modtager som kvittering for modtagelse. Det var et eksempel på et spændende “nyt” posthistorisk objekt, og det gode ved dette er, at de  som reglen kan købes for små penge. God jagt på ny spændende dansk posthistorie.

Niels Buus, RFK