Gummistempel fra Pengepostkontoret

Ved Pengepostkontoret i Kjøbenhavn anvendte man ovale gummistempler som ombæringsstempel . Stemplet blev brugt til ankomststempling af værdibreve. Stemplet findes i flere typer, og det viste eksempel er den første type, som blev brugt fra 1902. Stemplet er i violet farve og i oval form. Tekst i fire linier – by, dato, ombæring og kontor.  Pengepostkontoret holdt til på Købmagergades postkontor og hørte under pakkepostkontoret.

I 1902 fik det egen afdeling på Købmagergade og samtidig fik kontoret dette gummistempel til den ankommende værdipost. I 1912 flytter pengepost- kontoret til Centralpostbygningen, og kontoret får også egne dagstempler. 1. maj 1921 nedlægges Pengepostkontoret og derved ophører brugen af gummistemplerne. 

  • Bagside af værdibrevet med ankomststempling. Læg mærke til de flotte laksegl

  • Forside af værdibrevet fra Horsens den 27.9. 1907 til Kjøbenhavn. Med værdi på 30 kr. Korrekt porto. Vægtporto10 øre + værdi 0-200 kr. 10 øre = 20 øre.