Ringe brev med PO fra 1903

Her et nyt “corona-fund”. Denne gang et flot brev med postopkrævning afsendt fra Ringe den 6.6. 1903 11-1 eftermiddag. Sendt til Taasinge. Med PO på 85,21 kr. Afsenderen er Det Fynske Brandassuranceselskabs Sekretariat, Ringe (stempel på bagsiden).

Taksten er brevporto 0-250 g 10 øre + PO 4.takstkl. 60-100 kr. 35 øre=45 øre. Frankeret med en 9 blok 5 øre grøn våbentype. Brevet er efter postvedtægterne påskrevet PO beløbet og understreget med rødkridt. På klæbet etiket fra Ringe med nr. 801 Ringe.