Alle medlemmer og frimærkevenner ønskes en glædelig jul

Ringe Frimærkeklubs bestyrelse ønsker alle medlemmer og frimærke-venner en glæde jul og et godt nytår med tak for det gamle. Første møde i det nye år bliver den 10. januar.

Vi glæder os til at se jer alle igen i det nye år.

Med jule hilsen   RFK