Årsmøde 5.4.2017 og Invitation til “skrammel”auktion den 19.4.2017

Ringe Frimærkeklub afholdt i går, onsdag den 5. april, sit årsmøde (generalforsamling). Mødet blev indledt med spisning.

Der var ikke den store dramatik, medlemmer blev valgt til bestyrelsen, og det betød, at bestyrelsen uændret består af Leif Lauritsen, Leif Frederiksen, kasserer Niels Buus og formand Kim Jensen. Bestyrelsen ser frem til at fortsætte det gode samarbejde for at vedblive med at vise, at Ringe Frimærkeklub er en meget aktiv forening med et varieret program hver sæson. Vi fastholder medlemstallet på ca. 25 personer, som er uændret gennem de senere år, selvom der er afgang af medlemmer, så lykkes det løbende at sikre ny tilgang.

I forlængelse af mødet skulle der være afholdt ”skrammel”auktion over det af medlemmerne medbragte materiale. Men pga. mængden af materiale, så blev det besluttet at udskyde auktionen til sæsonens sidste møde, onsdag den 19. april 2017, hvor klubben så vil invitere de andre fynske klubbers medlemmer til at deltage. Så vi håber, at se rigtig mange af vore samlervenner fra hele Fyn i klubbens lokale K14, Guldhøj, Floravej, Ringe til denne forårets sidste mødeaften.

Ringe Frimærkeklub starter sæsonen 2017/18 onsdag den 6. september 2017.