Værdipakke til Tyskland 1881

SFK Postens nye artikelserie om den gode forsendelse starter med et spændende    Adressebrev fra Pakkepostkontoret i Kjøbenhavn. Sendt som værdipakke til Bonn i Tyskland via Hamburg. 

Adressebrevet (kort) er fra 1881. Det fremgår af de tyske stempler på bagsiden, som har årstal i stemplerne. Fra 1. oktober 1881 trådte en ny UPU pakkepost-konvention i kraft, men ikke alle lande var med fra starten. Den nye konvention betød, at pakketaksterne blev mere simple, men ikke til de lande, som stod udenfor traktaten.

Danmark og Tyskland var med fra begyndelsen af den nye pakkepost-traktat, men allerede fra 1. april 1877 havde de to lande en mere simpel aftale om pakketakster. Den betød, at pakker fra Danmark til Tyskland, som vejede mellem 0-10 pund kostede 72 øre. Denne takst var gældende fra 1. april 1877 og helt frem til 30. juni 1921. 

Den 1. april 1886 kom der omfattende ændringer til konventionen, som blandet andet betød, at det nu også var muligt at sende værdipakker i UPU regi. Før denne dato var værdiportoen for pakker til Tyskland sammensat af både en dansk og tysk værdiporto. Den tyske værdiporto var 5 pf pr. 300 mark, dog ikke mindre end 10 pf. På en dansk forsendelse blev den tyske porto omregnet til dansk mønt efter en tabel i bilag til OM (Officelle Meddelelser).

Tyske stempler på bagsiden af adressebrevet. Transitstemplet Hamburg den 11.11 og ankomststemplet Bonn den 12.11. 1881. To dage for en pakke til Tyskland. Det gøres ikke hurtigere i vore dage.

Pakken er afsendt fra Pakke Postkontoret i Kjøbenhavn. Det fremgår af stemplerne og den violette etiket, som fortæller, at det er en værdipakke. Vægten er noteret i øverste højre hjørne og værdien under teksten Bulletin d`Expediton. Takst er som følger:

Vægtporto 0-10 pund = 72 øre (periode 1.4.1877 – 30.6.1921) Dansk værdiporto 8 øre pr. 200 kr. = 8 øre (periode 1.10.1881 – 31.3.1886)   Tysk værdiporto 5 pf pr. 300 mark, dog ikke mindre end 10 pf (periode samme)

Samlet porto: 72+8+9 (dansk mønt) = 89 øre.

Denne artikel blev bragt første gang i SFK Posten nr. 2 2022.

Niels Buus, RFK