Postopkrævnings-Adressekort brugt som blanket

I 1919 blev adressekortet til pakker indført som afløser for adressebrevet. Postvæsnet beholdt nu adressekortet. Der udkom samme år en lang række nye blanketter, her i blandt Postopkrævnings-Adressekortet.

Postopkrævnings-Adressekortet kunne bruges til breve og pakker med PO, værdi eller sendt anbefalet. Eller en kombination af disse. I øverste højre hjørne kan man se hvilken blanket udgave det er og hvornår den er fra. Den viste blanket har denne tekst: Bet. Form. Nr. 20. (1/7 1919.)

På det viste PO-Adressekort er teksten Pakke/Brev overstreget med blå farve og på skrevet Blanket. Den er altså her kun brugt i forbindelse med en postopkrævning uden en forsendelse. Det var der ellers særskilte blanketter for. Taksten passer. 30 øre for et beløb mellem 0-25 kr. Takstperiode 1.7. 1920 til 1.7. 1946.