Nyt program fra Djurslands Filatelistiske Højskole

Så er Djurslands Filatelistiske Højskole klar med  deres nye program for 2023/2024. Der er mange spændende foredrag på programmet. Læs mere om de forskellige foredrag, tider og priser herunder. Første fordrags dag er den 2. september.

Foredragene afvikles i Hornslet-Hallens møderum, Stadionvej 4, Hornslet.

Tilmelding til alle 8 højskoledage koster 400 kr. + forplejning. De 400 kr. betales ved sæsonstart.

Prisen for en enkelt højskoledag med 2 foredrag er 260 kr. inkl. forplejning.

Mad og drikke serveres af Hornslet Caféen. Det er ikke tilladt at nyde egen medbragt mad.

Pris for forplejning på en højskoledag morgenkaffe/rund- stykke, frokost med 3 håndmadder og eftermiddagskaffe er 160 kr. inkl. øl eller vand.

Julefrokost særpris.

Tilmelding kan ske til kasserer Jørn Walther Pedersen på tlf. 8682 2778 eller med e-mail: tilmelding@ djursfilateli.dk

Udvidede mødebeskrivelser kan ses på Djursfilateli

Alle er velkomne!

Program

2. september 2023

Otto Kjærgård: 1947

1947 – et godt år. Hvad skulle man have kigget efter, hvis man samlede i 1947? Hvilke interessante posthistoriske begivenheder kunne man have startet en samling med? “Posthistorisk Tidende ” vil berette om årets begivenheder.

Erland Hansen: Gentofte Kommunes Posthistorie

Gentofte posthistorie – med udgangspunkt i bogen: Postvæsenet i Gentofte kommune 1770-2020.

Peter Haslund: De vigtigste former for skibspost til/fra Danmark

Grundig gennemgang af dampskibsposten på Limfjorden midt i 1800-tallet, – herunder også fokus på anvendelsen nummerstempel 204 i 1850’erne, som ofte har været genstand for undren. Der vil også blive vist en række mere sjældne anvendt skibs poststempler (linje- og rammestempler).

14. oktober 2023

Christian T. Schmitt: Brevsamlingssteder i lokalsamfundet

Med postreformen i 1851 fulgte oprettelsen af en lang række brevsamlingsste- der i hele landet. Hvilke opgaver løste de, og hvordan kom de til at fungere i lokalsamfundet. Og hvordan spillede de sammen med postvæsenet i Danmark.

Ole Riis: Det ”tabte” Tyskland

Via frimærker, stempler, postkort, breve og andet materiale foretages en histo- risk ”rejse” gennem de ”tabte” østlige provinser Østpreussen, Vestpreussen, Posen og Schlesien. Tyskland mistede provinserne dels efter 1. og dels 2. Ver- denskrig, og områderne er nu polske og russiske.

11. november 2023

Birthe King: Genforeningen 1864-1920

Historien om Genforeningen i 1920 begynder med 1864-Krigen, og livsændrin- gerne for den dansk-sindede befolkning i Slesvig-Holsten. Den Første Verdens- krig bliver den drivkraft, der får afstemningen indlemmet i Versailles Traktaten, hvor den nordlige del af Slesvig stemmer sig hjem til Danmark.

Chris King: Anglo-Danish Mail until GPU

Den komplicerede historie om takster og ruter vises med eksempler til og fra britiske og danske/slesvigske havne begyndende i 1800 under Napoleonskri- gene og følger udviklingen til GPU, med breve og markedsberetninger.

9. december 2023

Julefrokost Søren Chr. Jensen: Messen in Essen

Kom med til verdens største frimærkemesse samt den internationale frimærke- udstilling IBRA 2023. Højskolefolk på ”dannelsesrejse”.

13. januar 2024

Karsten Jensen: En Postreform – Postloven af 1851 og hvad den medførte
Postloven af 1. April 1851 dokumenteret ved forsendelser mv., endvidere ek- sempler på, hvad der ikke fremgår af postloven, men var/blev gældende praksis.

Mette Sørensen: Klimakrisen i fugleperspektiv

Vi taler og hører ofte om Klimakrisen, men hvad går den egentlig ud på? Det har jeg undersøgt og forsøgt at svare på mit eksponat i Åben Klasse. Set i det store perspektiv, og fra fuglenes side.”

10. februar 2024

Allan Westphall: Hollandsk Indien klassisk posthistorie

I mit oplæg vil jeg udfolde en meget bred vifte af posthistoriske temaer, præ- UPU forsendelser, postruter mellem Asien og Europa, reklamekuverter, kors- båndsforsendelser, duplikatpost, ”forwarding”, og sikkerhedsafstemplinger.

Klaus Møller: “My Secret Lover”. NZ’s første frimærke

Foredraget behandler nogle specifikke emner og temaer indenfor New Zealands første frimærker, udgivet i årene 1855 – 1873 – baseret på forfatterens egen sam- ling, eksponat, forskning og publikationer”.

9. marts 2024

Henrik Plovst: Modtageren betaler

Reflektioner over begreberne franko- porto og efterporto og konkurrencevilkår, der tvang postvæsenet til at lave tiltag, der endte ud i “enkeltporto ordningen”. Bedre kendt som “Modtageren betaler”. Hvor kom det fra, og hvor er vi i dag?

Ivan Refsgaard Jensen: Essays, prøvetryk og specimens Chr. IX

En fortælling om det lange tilløb til udgivelsen af ”Danmarks første konge på mærkerne” belyst med forskellige essays og prøvetryk. Foredraget vil også behandle SPECIMEN overtryk på frimærker med Chr. IX og formålet med disse.

13. april 2024

Søren Chr. Jensen: Brevhemmelighedenpage2image567081120

Man må ikke læse andres breve! Det er generelt blevet overholdt, men gennem tiden er der utallige eksempler på brud af denne regel – både af private men i særdeleshed af det offentlige. Selv i dag brydes reglen ofte.

Henning Mathiesen: Napoleonskrigene – dansk udlandspost

Napoleonskrigene medførte krigshandlinger og ændrede landegrænser over hele Europa, hvilket gav postale udfordringer. Den danske politiske neutralitet blev afløst af en militær alliance med Frankrig. De to lande stod reelt alene mod resten af Europa. Udviklingen i postbefordringen frem til 1814 vil blive belyst via breve fra, til og via det danske rige.

page2image567143648