Den Nationale udstilling Nyborg 2020 udsat til 2023

Vi har modtaget denne besked fra udstillings udvalget:

Det er med allerstørste beklagelse, at vi har besluttet at udsætte årets nationale frimærkeudstilling, men den aktuelle corona-situation i Danmark gør gennemførelsen af udstillingen meget usikker. Selv om tilmeldingerne af udstillingseksponater indtil nu stort set har været som forventet, frygter vi, at vi ikke vil komme op på de 400-500 udstillede rammer, som var vores målsætning.
Med et fortsat forsamlingsforbud på over 100 personer, og et aktuelt stigende smittetryk – bl.a. i Nyborg – er vi meget usikre på, om vi kan få et tilfredsstillende besøgstal til udstillingen.
I udstillingsudvalget har derfor besluttet at udskyde udstillingen til 2023, så den ikke falder oven i allerede planlagte nationale og nordiske udstillinger. På hvilke datoer udstillingen gennemføres, er endnu ikke fastlagt. Det vil afhænge af mulighederne for få udstillingshaller mv. Vi forventer at kunne melde en dato ud omkring årsskiftet.
Vi er naturligvis meget kede af, at vi har måtte træffe denne svære beslutning. Vi havde virkelig glædet os til at vise, hvad Nyborg og Fyn kan på udstillingsfronten.
Forhåbentlig kan vi se alle til udstillingen om ca. tre år. Når dato foreligger, vil den blive offentliggjort.
Vi vil gerne takke alle for opbakningen til udstillingen.