Da brevkort og breve havde samme porto. Øre-perioden 1875 – 1888

Du er til byttedag og har lige fundet et flot brevkort hos en handler, men hvad er det? Kortet (eller helsagen) er frankeret med et 8 øres frimærke for en landsporto-takst. Var det ikke portoen for et landsporto-brev? Du tager taksttabellen frem og slår op og ganske rigtigt, indtil 1. oktober 1888 er portoen for brevkort og breve den samme. 

Brevkortet blev indtil 1. oktober 1888 betragtet som et åbent brev og derfor fulgte man de samme takster/retningslinier som for breve. Brevkortet kunne i perioden, før man ændrede reglerne, bruges (og blev meget brugt) til adressekort, som skulle følge enhver pakkeforsendelse. 

I øre-perioden fra 1. januar 1875 var landsportoen for et brev af 1. vægtklasse (0-250 g) 8 øre og lokalportoen 4 øre for samme vægtklasse. Taksterne for brevkort var som før beskrevet de samme. Den 1. oktober 1888 ændres reglerne for brevkort og taksten for lokalporto falder til 3 øre, landsporto til 5 øre. Taksterne for breve forblev de samme.

Her et eksempel på et landsporto-brev i perioden før 1. oktober 1888. Frimærket afstemplet med nummer stempel 199 og side-stemplet med LAP RINGE 30.8. 6 POST. Der er ikke årstal i stemplerne, så årstallet ukendt, men da brugen af nummer-stemplet ophørte fra april 1884, er brevet fra før 1. oktober 1888.

Eksempel på brevkort (helsag)  sendt lokalt i Kjøbenhavn den 16.10. til Kongens Bryghus. Ankomststemplet med ombærings-stempel K 16.10. 12M-2 1/4E. Foto til højre er fra bagsiden fortæller at årstallet er 1876. Tidlig type af 4 øres helsag.

Her under endnu et eksempel på et 4 øres brevkort. Her en senere type 4 øres helsag i større format. Brugt fra 1879. Sendt lokalt i Kjøbenhavn den 22.9. til Tordenskjoldsgade 24. Ankomststemplet 23.9. 1884 1. OMB. OMB-stempel af typen med årstal. 

Eksempel på privat-fremstillet brevkort. Stemplet  Kjøbenhavn Pakkepost Kontor den 23.2. På bagsiden dateret den 22.2. 1884. Med P.O. på 50,36 kr. Sendt til Nykjøbing Sjælland. Ankomststemplet den 23.2. 2. post. Et eks. på, at brevkort blev meget brugt til forskellige forretningsmæssige meddelelser. Porto 8 øre for brevkort + 24 øre for P.O.

Sidste eksempel er et brevkort (helsag) anvendt som adressekort for en pakke fra Fredericia til Kjøbenhavn den 13.5. På bagsiden dateret 13. maj 1888. Altså samme år som de obligatoriske adressebreve fra postvæsenet udkom og skulle anvendes (fra 1.10.88).